Vásárlói Hűségprogram szabályzata
Hatályos: 2021.10.01-től visszavonásig.

A Vásárlói Hűségprogramra vonatkozó szabályok

 1. Általános leírása
  1. Az Image Skincare Kft. üzemelteti az Image Skincare Vásárlói Hűségprogramot (továbbiakban: Program) az imageskincare.hu oldalon.
  2. A Program igénybevehetőségének eszköze az imageskincare.hu webáruház (továbbiakban: webáruház).
  3. A Programban az imageskincare.hu oldalon lebonyolított vásárlásaik után hűségpontokat gyűjtenek a vásárlók. Az összegyűjtött hűségpontok 24 órán belül kerülnek jóváírásra a virtuális egyenlegen és azonnal felhasználhatók.
  4. A Programban való részvétel az Image Skincare Kft által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
  5. A Program határozatlan ideig érvényes/visszavonásig érvényes.
  6. Az Image Skincare  Kft. jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Vásárlók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt hűségpontok tekintetében.
  7. A Program működése során a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembe veendőek.
 2. A Program jogosultjai
  1. A részvételre minden Vásárló jogosult, aki regisztrál az oldalon és leadott rendeléseit mindig belépett állapotban bonyolítja és adja le.
  2. A Programban való részvétel nem jár hátránnyal, a pontok beváltása önkéntes.
 3. A Hűségontok gyűjtéséről
  1. A Program elindulásától, azaz 2021.10.01-től kezdve minden vásárlást követően a Vásárló meghatározott mennyiségű hűségpontot kap.
  2. A hűségpontszámítás alapja a vásárló által készpénzben vagy bankkártyával, megfizetett egyes termékek forintban kifejezett értéke. A termékért kapott hűségpont mindig a termékért aktuálisan fizetendő árból kerül meghatározásra. A megvásárolt termék egységárának forintban meghatározott értékének minden 100 Ft,-ja után 1 hűségpont jár. 10 Ft-nál alacsonyabb rész esetén lefele kerekítés történik.
  3. A hűségpontok gyűjtésére a regisztrációt követő 24 órát követően van lehetőség.
  4. A hűségpontok az imageskincare.hu-n történő jóváírásának előfeltétele, a megvásárolt termékek kifizetése.
  5. Az Image Skincare Kft. egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel stb.) vonatkozóan további extra hűségpontot írhat jóvá a vásárló virtuális egyenlegén.
 4. Hűségpontok jóváírása/levonása
  1. Az adott vásárlással megszerezhető hűségpontok jóváírása imageskincare.hu oldalon történő megrendelés esetén a fizetést történő követő 24 óra után történik.
  2. A sikertelen, azaz nem teljesült megrendelésekért – amely okától függetlenül lehet az Image Skincare Kft. részéről át nem adott, vagy a Vásárló által megrendelt, de át nem vett termék – hűségpont jóvá nem írható. Ha a Vásárló a futárszolgálattól nem veszi át a megrendelt terméket, megrendelése (vásárlása) törlésre kerül, jóváírásra került hűségpontjaival egyetemben.
  3. Teljesült megrendelést követően az Image Skincare Kft.-től átvett, de a Vásárló által az átvételt követően a termék (több megrendelt termék esetén a megrendeltekből egyes termékek) visszaküldése esetén (így pl. elállás) általános szabály, hogy a visszaküldött termék után korábban jóváírt hűségpont levonásra kerül. Ha azonban a megrendelt termék(ek)et a Vásárló reklamáció miatt, de nem elállási szándékkal küldi vissza az Image Skincare Kft-nek, úgy az Image Skincare Kft. ügyfélszolgálata a reklamáció ügyfélszolgálati felülvizsgálatát követően, egyedi elbírálás keretében jogosult mérlegelni, hogy az adott vásárlásáért jóváír-e hűségpontot.
  4. A hűségpontok nyilvántartási időszaka 180 naptári. A 180 naptári nap után fel nem használt hűségpontok elavulnak, felhasználásukra nincs lehetőség.
  5. Az a Vásárló, aki regisztrált az imageskincare.hu oldalon, az a személyes menüjében megtekintheti egyenlegét, nyomon követheti pontgyűjtésének, beváltásainak történetét..

 5. Pontok beváltása
  1. A Vásárló pontegyenlegén elérhető hűségpont beváltható vásárlás során. A beváltást a Vásárlónak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék az imageskincare.hu oldalon a fizetési információk-nál lehet beváltani.
  2. beváltás során 1 hűségpont egyenértékű 1 Ft-tal.
  3. A hűségpontok beválthatóak az imageskincare.hu oldalon található termékekre.
 6. A Programban való részvétel feltételei
  1. A Várásló az imageskincare.hu oldalon történő regisztrációval elfogadja az Image Skincare Kft. Vásárlói Hűségprogram Szabályzatában leírtakat.
  2. Amennyiben a Program bármely részével az Image Skincare Kft. visszaélést tapasztal, úgy az Image Skincare Kft. jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a Vásárlónak jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
  3. Az Image Skincare Kft. jogosult Vásárlói Hűségprotra, Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról az Image Skincare Kft. a Vásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy az imageskincare.hu oldalon) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Vásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.
 7. Adatok kezelése és védelme
  1. A regisztráció kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait és a Program igénybevételével kapcsolatos egyéb adatokat (vásárlás időpontja, vásárolt termékek stb.) az Image Skincare Kft. a Vásárlói Rendszer működtetése, illetve a vásárlói szokásoknak a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, valamint a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. A Program igénybevételével kapcsolatos adatok a Vásárló személyes adataival semmilyen esetben sem kerülnek összekapcsolásra. Az adatokat az Image Skincare Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. A Vásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni.